Zamknięty i otwarty rachunek powierniczy – Jakie są różnice prawne?

Ustawa z dnia 16 września 2011 roku, o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (,,Ustawa Deweloperska”) nałożyła na…

CZYM JEST WPIS ROSZCZENIA DO KSIĘGI WIECZYSTEJ? CO NAM DAJE?

Jednym z podstawowych instrumentów ochrony nabywców lokali jest ujawnienie roszczenia nabywcy w księdze wieczystej. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16…