PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE I CHARAKTER WPISÓW

Wszelkie prawa autorskie do zamieszczanych na Blogu wpisów przysługują autorom wpisów. Wpisy, ani też żadne ich fragmenty, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia autora.

Wpisy na Blogu mają charakter wyłącznie informacyjny i w konsekwencji nie stanowią one porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii poruszonych w danym wpisie proszone są o bezpośredni kontakt z autorem wpisu.

Opinie wyrażane we wpisach na Blogu są wyłącznie opiniami ich autorów. W szczególności nie stanowią one stanowiska podmiotów reprezentowanych lub współpracujących z autorami.