Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny – Ubezpieczenie na życie

W dzisiejszych czasach, normą stało się zaciąganie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub budowę domu. Najczęściej okres spłaty wynosi od 20 do 30 lat. Wszyscy wiedzą, że kredyt hipoteczny to nie zakupy w supermarkecie i nie powinno się do niego podchodzić spontanicznie. W końcu pobierane w ten sposób dofinansowanie, wiąże się z kredytobiorcą „ na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie”. Co więcej, związek ten będzie trwał przez znaczną część życia. Pamiętajmy zatem, że w trakcie okresu kredytowania może dojść do wielu zdarzeń, na które nie mamy wpływu. Mogą nam one uniemożliwić regularną spłatę zobowiązań. W takich sytuacjach spłatą kredytu obarczeni zostają: drugi kredytobiorca (jeśli istnieje) lub najbliżsi członkowie rodziny kredytobiorcy. Ubezpieczenie na życie daje pewność, że w przypadku śmierci lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, obowiązek spłaty należności przejmie na siebie ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie na życie – jaka kwota?

Suma ubezpieczenia, a zatem graniczna kwota do jakiej towarzystwo ponosi odpowiedzialność za zdarzenie ubezpieczeniowe, jest równa kwocie udzielonego kredytu. Jeśli umowa ubezpieczenia zawierana jest po dniu całkowitej wypłaty kwoty kredytu, to suma ubezpieczenia odpowiada aktualnemu saldu zadłużenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest ustalany indywidualnie. Standardy dotyczą przeważnie zgonu. Oczywiście taką ochronę można poszerzyć. Na przykład o trwałą i całkowitą niezdolność do pracy, powstałą w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Wybór ubezpieczenia życiowego opiera się na 3 ważnych parametrach:

  • cena
  • zwolnienia z odpowiedzialności
  • zakres zdarzeń, które dane ubezpieczenie obejmuje

Każdy kredytobiorca powinien skrupulatnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To najważniejszy dokument polisy ubezpieczeniowej.

Wysokość składki ubezpieczeniowej jest uzależniona od kilku czynników. Ogromne znaczenie mają: zakres ochrony i suma ubezpieczenia. Logiczne jest, że im szerszy zakres zdarzeń ochrony i wyższa suma ubezpieczenia, tym większa opłata za udzieloną ochronę. System płatności składek może wyglądać różnie:

  • opłata składek w całości, za cały okres ubezpieczenia – rozwiązanie dotkliwe dla kieszeni
  • roczna opłata składki
  • miesięczna opłata składki

Kredyt hipoteczny – Gdzie wykupić ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego można zawrzeć w dowolnej agencji ubezpieczeniowej. Można to również zrobić bezpośrednio w banku, w którym podpisywana jest umowa kredytowa. Takie rozwiązanie oprócz wygody i oszczędności czasu, może okazać się także korzystne cenowo. Banki współpracują z wybranymi ubezpieczycielami i wspólnie organizują różne promocje. Bardzo często zdarza się, że zawarcie umowy kredytu hipotecznego i umowy ubezpieczenia na życie, pozwala na obniżenie marży lub prowizji.
Świadczenia z tytułu zajścia zdarzenia objętego ochroną, są wypłacane przez ubezpieczyciela jednorazowo. Środki otrzymuje uposażony lub uposażeni, tj. osoba bądź osoby wskazane przez ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia. Warto przy tym wspomnieć, że uposażonymi nie muszą być wyłącznie członkowie rodziny. Ubezpieczony ma w tym zakresie pełną dowolność. Należy także pamiętać, że z tytułu ubezpieczenia na życie pod kredyt hipoteczny z cesją na bank, to nie najbliżsi otrzymają świadczenie. Przysługuje ono kredytodawcy.

Ubezpieczenie na życie – najczęstsze błędy kredytobiorców?

Najczęściej popełnianym błędem przez kredytobiorców jest, spełnienie za wszelką cenę warunków banku. Ludzie zgadzają się na każde ubezpieczenie tylko po to, aby otrzymać upragniony kredyt! Ubezpieczenie podobnie jak kredyt, działa przez cały okres kredytowania. Warto zapoznać się z jego warunkami i zdecydować, które jest potrzebne i w jakim zakresie. Trzeba się również upewnić, czy posiadanie ubezpieczenia w czymś “pomoże”, zwłaszcza jeśli nie jest ono warunkiem banku – zmniejszy się marża…

 

 

Zobacz również:

Czym jest i co oznacza ubezpieczenie kredytu?

Na co uważać, zawierając umowę z ubezpieczycielem? Wykluczenia w umowach.

Udostępnij: