Wniosek kredytowy – dokumentacja

Po zarezerwowaniu mieszkania lub po podpisaniu umowy deweloperskiej należy zebrać dokumenty i udać się do swojego brokera kredytowego lub bezpośrednio do banku. Broker lub pracownik banku już na pierwszym spotkaniu powinien przedstawić listę dokumentów niezbędną  do procesowania wniosku kredytowego. Pobierz skróconą checklistę do wydruku: wniosek kredytowy – dokumentacja

W zależności od banku do którego składamy wniosek kredytowy – dokumentacja taka może się nieznacznie różnić. Banki zweryfikują wniosek na kopiach dokumentów, jednak trzeba pamiętać, że powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez brokera lub pracownika banku. Jedynymi dokumentami które składamy w oryginale to zaświadczenie od pracodawcy (na druku banku) i oświadczenie inwestora zastępczego (wypełnia deweloper na druku banku) – nie każdy bank wymaga takiego oświadczenia.

Poniżej przedstawiam podstawowe dokumenty. Mogą one się różnić pomiędzy bankami i nie są wyszczególnione wszystkie przypadki, np. dochód ze spółki etc.

Osobiste

 • kopia dowodu osobistego
 • rozdzielność majątkowa (jeśli dotyczy)
 • wyrok rozwodowy (jeśli dotyczy) – możemy zamienić odpisem aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Wniosek kredytowy – dokumentacja

FINANSOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA DOCHODU

Umowa o pracę:

 • zaświadczenie od pracodawcy – wypełniane jest przez księgową lub kadrową u pracodawcy, składane w oryginale. Należy pamiętać, że każdy bank ma swój druk i jeśli składamy jednocześnie do kilku banków to księgowej przekazujemy kilka druków. Zaświadczenia różnią się między sobą i mogą mieć wpływ na zdolność kredytową ze względu na okres badania dochodu wstecz, najczęściej jest to średnia z 3 ostatnich miesięcy
 • wyciąg z konta – banki akceptują wyciągi lub historię transakcji z dostępu internetowego, należy taki dokument wygenerować w formacie PDF w obecności brokera lub pracownika banku, aby mógł on poświadczyć, że jest wydrukowany w jego obecności lub dostarczyć wyciąg odebrany w oddziale z pieczęcią doradcy. Z reguły banki wymagają pełnej historii transakcji za ostatnie 3 miesiące

Umowy zlecenie i o dzieło:

 • zaświadczenie od zleceniodawcy – często na zaświadczeniu do umowy o pracę jest rubryka o pracę do wypisania umów zlecenie/o dzieło lub jest to osobny druk
 • umowy zlecenie/dzieło – często zaświadczenie wystarczy, jeśli jednak bank wymaga to przedstawiamy kopię z ostatnich 12 lub 6 msc.
 • historia wpływów – za okres 12 lub 6 msc, zamiennie rachunki do wystawianych umów

Działalność gospodarcza

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG – możemy sami pobrać z www.ceidg.gov.pl
 • niezaleganie z ZUS i US – z reguły wymagane do podpisania umowy kredytowej, możemy wcześniej je dołączyć do dokumentacji (ważne 30 dni)

W zależności od prowadzonej księgowości

Pełna (księgi handlowe)

 • Bilans i rachunek zysków i strat za rok ubiegły (podpisany przez właściciela firmy lub zarząd)   
 • PIT za rok ubiegły (deklaracja powinna być oznaczona pieczątką „wpłynęło”, jeśli wysyłane były drogą elektroniczną to powinno być załączone UPO – potwierdzenie nadania, które możemy wygenerować z www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/upo )

Uproszczona (KPiR)

 • Pit za rok ubiegły (deklaracja powinna być oznaczona pieczątką „wpłynęło”, jeśli wysyłane były drogą elektroniczną to powinno być załączone UPO – potwierdzenie nadania, które możemy wygenerować z www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/upo )
 • KPiR za bieżący okres – zestawienie miesiąc po miesiącu narastająco od początku roku – dokument podpisany przez klienta lub przez biuro księgowe
 • KPiR za rok poprzedni – zestawienie miesiąc po miesiącu narastająco od początku roku – dokument podpisany przez klienta lub przez biuro księgowe

Uproszczona (Ryczałt ewidencjonowany)

 • PIT za rok ubiegły (deklaracja powinna być oznaczona pieczątką „wpłynęło”, jeśli wysyłane były drogą elektroniczną to powinno być załączone UPO – potwierdzenie nadania, które możemy wygenerować z www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/upo )
 • zestawienie przychodów za bieżący okres – z reguły na druku bankowym

Uproszczona (Karta podatkowa)

 • decyzja Urzędu Skarbowego o ustaleniu na dany rok podatkowy wysokości podatku dochodowego

 

NAJEM NIERUCHOMOŚCI – bank zaakceptuje dochód jeśli jesteś właścicielem nieruchomości

Dokumenty dotyczące nieruchomości

 • oświadczenie inwestora zastępczego – jest to druk banku, który wypełnia deweloper. Na druku tym są informację dotyczące stanu zaawansowania inwestycji, numer rachunku itp. Składany do banku w oryginale
 • Umowa deweloperska wraz z prospektem informacyjnym i załącznikami – Zamiennik: podpisana umowa przedwstępna (jeżeli inwestycja dewelopera jest zakończona ) wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na użytkowanie budynku, w którym będzie znajdował się lokal lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy z pieczęcią Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu do użytkowania lub podpisana umowa rezerwacyjna i wzór umowy deweloperskiej wraz z prospektem informacyjnym lub wzór umowy przedwstępnej. Należy zwrócić uwagę czy w umowie przedwstępnej: a) występują dane Wnioskodawcy/ów, b) dokument jest podpisany, c) zawiera wszystkie strony, d) czy zawiera informację o numerze Księgi Wieczystej lokalu/garażu, e) załączniki określają standard wykończenia nieruchomości i zawierają rzut nieruchomości.
 • odpis księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej należy przedstawić wydruk KW z której ta nieruchomość będzie wydzielana. Jeżeli kupujesz garaż, dołączamy także wydruk – możesz pobrać z https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/
 • Ostateczna decyzja/e pozwolenia na budowę lub Ostateczna decyzja pozwolenia na użytkowanie budynku (jeżeli inwestycja jest zakończona)
 • pełnomocnictwa (jeśli występują)
 • aktualny KRS dewelopera – pobierzesz z https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów

 

Jest to lista poglądowa, może się różnić w zależności do którego banku składany jest wniosek.

Broker lub doradca w banku przedstawi listę dokumentów dostosowaną do konkretnej sytuacji.

 

 

 

Pobierz skróconą checklistę do wydruku:  wniosek kredytowy – dokumentacja
(Checklista zawiera podstawowy zbiór dokumentów. Pamiętaj, że każdy bank może wymagać dodatkowych. Dopisz je w wolnych polach 🙂 )

 

© Karol Świetlicki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapoznaj się z zastrzeżeniami prawnymi do niniejszego wpisu tutaj.  

 

Zobacz również:

Kredyt hipoteczny – na jakie mieszkanie Cię stać?

Weryfikacja zdolności kredytowej i potrzeb – oferty

 

Udostępnij: